966 23 54 46 | 649 670 743 C/ Vents Vius Nº6 Bajo, 03590 Altea (Alicante) info@alteasalut.com

Logopedie is een sanitaire discipline, die zich bezighoudt met de preventie, evaluatie, diagnose en integrale interventie in de problemen van communicatie (stem, spraak en taal) en de non-verbale orale functies, zoals het slikken.

De taal en de communicatie zijn essentiële elementen in de mens, die men individueel en in de maatschappij laat ontwikkelen. Vanuit dit perspectief, heeft de behandeling tot doel de moeilijkheden of het verlies van communicatie, waaraan mensen lijden, te verbeteren, om zo als logopedist een complete en functionele communicatie te helpen bereiken.

De logopedist werkt zowel met volwassenen als met kinderen in de revalidatie van verschillende problemen:

 • Problemen bij het slikken: atypisch slikken, dysfagie
 • Stemproblemen: dysphonie, laryngeale verlamming
 • Uitspraak- en orale uitdrukkingsproblemen: dislalia, dysglossia, dysartrie, disfemie, apraxie
 • Communicatie- en taalproblemen die de orale en/of auditieve uitdrukking beschadigen: afasie, anomie, specifieke taalproblemen, taalachterstand Achterstand in de geschreven taal

De meest veelvuldige ziektes van een persoon, die kunnen voorkomen in de communicatie, uitdrukking en/of slikken, zijn:

 • Neurodegeneratieve ziektes, zoals ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, chorea van Huntington, cerebellum ataxie, ALS (Amiotrofische Laterale Sclerose), MS (Multiple Sclerose)
 • Neurologische letsels of bestaande hersenbeschadiging door beroertes, kanker, traumatisch hersenletsel, herseninfecties
 • Hersenverlamming
 • Problemen in de neurologische ontwikkeling
 • Autistische spectrum storing
 • Slechthorendheid: doofheid en gehoorverlies

In een groot deel van de gevallen is het nodig om een individuele aandacht te geven in de logopedische behandeling, dit door een eerste contact tussen de persoon en de logopedist; in sommige gevallen wordt het uitgebreid tot het gezin.

De sessies zullen in groep verlopen in het geval dat alle deelnemers van de groep dezelfde doelen willen bereiken en samen voordelig gebruik kunnen maken van een gedeelde therapie. Voorbeelden van groepstherapie zijn werking rond voeding, gespreksgroepen tussen personen met afasie, groepsessies om de taal te stimuleren bij personen met dementie, enzovoort.

De logopedische interventie is de stap, na een evaluatie van zowel alle moeilijkheden, die de persoon ondervindt, als alle vaardigheden, die de persoon bezit om de behandeling te beginnen. Ten aanzien van elk geval wordt er meer of minder tijd besteed in de behandeling. In het algemeen duurt de eerste sessie ongeveer anderhalf uur.

Buiten alle vorige functies, waarvoor de logopedist verantwoordelijk is, zijn er ook sessies voor een persoonlijk advies aan familieleden en/of verzorgers van patiënten met gemeenschappelijke moeilijkheden. Bijvoorbeeld, hoe moet de voeding aangepast worden aan mensen met disfagie, hoe moeten we communiceren met personen, die onze woorden niet begrijpen? Enzovoort.

De communicatie wordt geïmplementeerd in een bekend milieu voor het kind en/of volwassene. Daardoor is het mogelijk om de logopedische behandeling thuis te laten plaatsvinden, dit om meer functionele doelen voor te stellen en de behoeftes van elk familielid en milieu te onderzoeken.

 • Individueel logopedische sessie van één uur: 35 euro.
 • Individueel logopedische sessie van 45 minuten: 25 euro.