966 23 54 46 | 649 670 743 C/ Vents Vius Nº6 Bajo, 03590 Altea (Alicante) info@alteasalut.com

Målet er å fokusere på barnet fra en tidlig alder og fram til tenårene. Dette er for å kunne hjelpe dem og kjenne sin kropp, gjenkjenne emosjonen og finne måter å kommunisere med seg selv og andre på. TEn psykomotorisk behandler jobber både i gruppe og individuelt. Forskjellige teknikker blir tatt i bruk: Lek, oppdagelse, symboler, dans, musikk, avspenning, modellering o.s.v. Hovedmålet er å oppfordre, utfordre og tilrettelegge for fysisk utfoldelse. Dette for å forebygge hindre i utviklingen til barnet og for å oppnå god sosial tilpassning. Både i hjemmet og ellers i samfunnet.

 • Psykomotorisk utfordringer i oppveksten (fra tidlig alder til tenårene)
  • Psykomotorisk nedsatt utvikling
  • Fysiske og/eller psykiske handikap
  • Cerebral parese
  • Hyperaktivitet (ADHD) og mangel på konsentrasjon
  • Autisme
  • Etc.
 • Tidlig oppdagelse, behov hos barnet, stimulering igjennom massasje, lyder, former, bevegelse, etc. For barn med forsinkelser i utviklingen, for tidlig født under stress, andre nevrologiske eller psykomotoriske forsinkelser generelt.
 • Omskolering ved bruk av psykomotorisk behandling. BBåde i gruppe og i individuelle timer. For barn med utfordringer: Psykiske, emosjonelle, intellektuell eller sosiale.
 • Individuell psykomotorisk behandling. Individuelle timer med barn som har mer alvorlige diagnoser som derfor har behov for spesielt tilrettelagt omsorg og behandling.
 • Individuell time med psykomotorisk behandling – 60 mins: 35 €
 • Psykomotorisk gruppebehandling: 20 €
 • Vi samarbeider med “la asociación Integra”, så hvis du er medlem der får du rabatt. En individuell time a 45 minutter koster 25€.