966 23 54 46 | 649 670 743 C/ Vents Vius Nº6 Bajo, 03590 Altea (Alicante) info@alteasalut.com

Mange i dag har en eller annen form for emosjonelt stress som påvirker dem en eller annen gang i løpet av livet. Det finnes mange behandlingsmuligheter for dette. Ikke alle behandlinger kan dekke alle våre behov. Noen ganger når man føler man har nådd bunnen så er det vanskelig å se lyset i tunnelen. Dette kan være starten på å forandre ting i livet sitt. Noen ganger kan man finne svaret på sine problemer igjennom å bli spurt de rette spørsmålene. Her på ”Altea Salut” følger vi prinsippene innen kognitiv behandlingsterapi. Ved å forandre de negative følelsene, holdningene og oppførselen til det positive. Dette kan hjelpe oss i å oppnå en større tilstedeværelse i våre tanker og i vår kropp, som videre gir oss muligheten til å nyte et mer innholdsrikt og lykkeligere liv.

Behandling for 0-6 år:

 • Kort konsentrasjonsevne.
 • Kognitiv stimulering.
 • Psykomotorisk behandling.
 • Psykososial støtte.

Psykologisk behandling barn-unge:

 • Lærevansker
 • Behandling av depresjon og tristhet
 • Angst
 • Ulydighet og aggressiv oppførsel
 • Konsentrasjonsvansker med eller uten hyperaktivitet
 • Søvnproblemer
 • Seksuelt eller annet misbruk hos barn
 • Familieterapi

Psykologisk behandling voksne:

 • Stress
 • Depresjon
 • Angst/bekymring
 • Emosjonelle og mentale utfordringer
 • Sorg
 • Problemer med mellommenneskelige relasjoner
 • Beslutningsvegring
 • Kommunikasjonsproblemer
 • Psykosomatiske utfordringer

Kognitiv og psykomotorisk stimuli; workshops for de over 60-årene.

Avhengighetsatferd (substanser, spilling, shopping, etc.)

 • Personlig intervju med familien  (I saker som berører mindreårige).
 •  Personlig intervju med pasienten  (I saker som berører mindreårige og myndige).
 •  Følsom rådgivning og diagnose tilnærming.  Rådgivning er det første møte pasienten vil ha med sin psykolog. Det innebærer et personlig intervju med pasienten, en rekke standardiserte psykomotoriske tester og observasjoner av pasienten. Basert på resultatet kan vi etablere en diagnose tilnærming. Sammen går vi dypere i detalj angående pasientens problemer og behov. Slik kan vi kommer fram til en fremgangsmåte som er ønskelig.
 •  Avhengig av behov baserer vi oss på en individuell og/eller gruppe behandling.  Avhengig av behov i hver enkel sak blir det behandling med gruppe og/eller individuell behandling. Et personlig program med mål og aktiviteter blir etablert. Dette programmet blir igjen revurdert og justert når det trengs.
 •  Revurdering.  For å sjekke fremgang i løpet av behandlingsforløpet og om mål som er satt er blitt oppnådd.

Time med psykologen: 45€ Barn og 40€ voksne.

Vi samarbeider med “la Asociación Integra Marina Baixa”, hvis du er medlem der koster en 45 minutters behandling : 25€

In Altea Salut work with the following private health insurance:

 • Advance Medical Group
 • Cosalud Seguros (Catalana Occidente Group)
 • DKV
 • Sanitas

Contacto: psicologia@alteasalut.com